Låt kyrkan vara kyrka

Sverige är ett fantastiskt land, med tusenåriga traditioner, vilandes på det kristna arvet. Och fastän det idag finns stora problem som oroar, och som behöver lösas, så är kärleken till vårt land, och tacksamheten till dem som byggt och gjort Sverige till allt det vi älskar, någonting som ingen kan ta ifrån oss.

Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, så som den alltid har gjort.

Även om kyrkan för många inte känns lika aktuell idag, som den varit för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas där vid livets allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid att finnas där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.

På senare år har dock kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska kyrkan. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden.

Vi vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Vi vill låta kyrkan vara kyrka – på riktigt!

En demokratisk kyrka

Svenska kyrkan ska vila på demokratins grund och vara organiserad enligt demokratins principer.

Svenska kyrkan och dess anställda ska vara föredömen och visa respekt för demokratiskt fattade beslut och samhällets lagar och regler.
Kyrkan måste ta avstånd från antikristna, revolutionära, våldsbejakande och antidemokratiska läror, och ska inte heller legitimera dylika grupperingar genom att ingå i gemensamma nätverk, manifestationer och organisationer.

De senare årens utveckling med sammanslagningar av församlingar och pastorat är olycklig. Vi förespråkar istället att småskalighet och närhet eftersträvas i kyrkans organisation. Detta i syfte att ge församlingsmedlemmarna största möjliga delaktighet och insyn i deras församlingar.

En kyrka i tiden, men inte av tiden

Vår vision är en bred och offensiv kyrka där den kristna tron och identiteten är stark och trygg i sig själv, där välkomnandet är varmt utan att trösklar sänks eller att tak höjs mot en kyrka på väg mot oigenkännlighet.

En kyrka där kärleken till det egna landet har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som bejakar sin roll som kulturbärare och missionär av det kristna budskapet. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner, vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer.

Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

Våra förslag

En kyrka säker och engagerad i sin kristna identitet
Svenska kyrkan måste våga vara en kyrka med tydlighet i den kristna identiteten, som också står upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands


Respekt för åsiktsmångfald
Återupprätta respekten för olika inriktningar och åsikter inom kyrkan. Klassiskt konservativa präster, personal och medlemmar som oroar sig över kyrkans utveckling ska inte frysas ut.

En trygg famn – kyrkan som social kraft
Slå vakt om och intensifiera det sociala arbetet. Prioriterade grupper bör vara ensamma äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa. Grupper i behov av stöd är också fattigpensionärer och kristna asylsökande.

Trygghet och identifikation
Undvik stora förändringar i kyrkans liturgi, men se över arbets- och kommunikationsformer för att vara en kyrka relevant i vår tid, utan att ge avkall på sina värden och sin värdighet

En synlig kyrka
Svenska kyrkan ska bedriva mission och markera närvaro, även i förorter och parallellsamhällen.

Omsorg om kulturarvet
Förstärk arbetet med att förvalta och värna Sveriges största kulturarv – kyrkomiljöerna, exempelvis genom att vårda traditionen kring skolavslutningar i kyrkan.

Småskalighet och demokratisk närhet
Utvärdera sammanslagningar och stordriftsrationaliseringar i organisationen och sträva efter småskalighet och närhet.

Kyrkovalsturné 2017

Kyrkovalet 2017 innebär en historisk storsatsning av Sverigedemokraterna. År 2013 mönstrade partiet 130 kandidater, i år ca 1000 stycken. Den 23 augusti inleds valkampanjen med en landsomfattande turné där Aron Emilsson och Julia Kronlid, nationellt ansvariga för SD:s kyrkopolitik, besöker samtliga stift i landet.

Datum

Stift

Plats

Tid

Talare

23 augusti

Linköping Stift

Konsert och Kongress

Kl. 14.00

Aron, Julia

24 augusti

Växjö stift

Hörsal Kulturpark Småland

Kl. 16.30

Aron, Julia

24 augusti

Lunds stift

Stadshallen Stortorget 9

Kl. 13.30

Aron, Julia

1 september

Strängnäs stift

Strängnäs kommunhus

Kl. 18.00

Julia

1 september

Karlstad stift

Karlstad stadsbibliotek Sessionssalen

Kl. 18.00

Aron

2 september

Göteborgs stift

För allmänheten Götaplatsen/Konserthuset

Kl. 17.00

Aron, Julia

Datum

Stift

Plats

Tid

Talare

3 september

Skara stift

Heldagskonferens Djäkneskolan Skara

Kl. 9.30-17.00 (anmälan krävs)

Aron

5 september

Luleå stift

Norrlandsrummet på Quality Hotel Luleå

Kl. 18.30-20.00

Aron, Julia

6 september

Härnösands stift

Härnösand bibliotek

Kl. 17.15

Aron, Julia

9 september

Stockholms stift

Landstingssalen, Landstingshuset Stockholm

Kl. 15.00

Julia

14 september

Västerås stift

Västerås stadshotell,

Bjäknesalen

Kl. 17.00

Aron

15 september

Uppsala stift

Vaksalaskolan, matsalen

Kl. 19.00

Aron, Julia

Hur röstar jag?

För att få rösta i kyrkovalet den 17 september måste du vara medlem i Svenska kyrkan. Är du inte medlem kan du bli det genom att kontakta Svenska kyrkan, dock senast den 1 augusti för att vara säker på att få rösta.

På valdagen avlägger du din röst genom att besöka din vallokal. Det går även bra att förtidsrösta. Förtidsröstning sker i din vallokal från och med den 4 september fram till valdagen.

För mer information, kontakta Svenska kyrkan.

När du röstar, kom ihåg ditt röstkort och giltig legitimation!

Kontakt

Har du frågor eller tankar kring kyrkovalet kan du ställa dessa i formuläret.
Vi svarar vanligtvis inom ett dygn.

Sverigedemokraterna
Kyrkovalet 2017